Tổng hợp các hương liệu phần 4

Tổng hợp các hương liệu phần 4

Tổng hợp các chất thơm

Phản ứng Diels – Alder

Phản ứng cộng hợp dienophyl vào dien là phản ứng Diel – Alder, nó được áp dụng để sản xuất các chất thơm mang tính thương mại:

Phản ứng ozon hóa

Hai andehit sử dụng với số lượng lớn nhất trong hương liệu hiện nay là vanillin và heliotropin. ở trung quốc và nhật bản người ta điều chế chúng bằng phản ứng ozon hóa isoeugenol và isosafrol, nhưng kỹ thuật thì bị dấu kín, Isoeugenol và isosafrol được điều chế bằng cách đồng phân hóa euginol và safrol là thành phần chính của tinh dầu hương nhu và rẽ hương.

Phản ứng epoxy hóa

Epoxit xedren là một hương liệu có mùi Ambrit tuyệt vời. nó được điều chế nhờ phản ứng epoxy hóa xedren bằng axit peaxetic:

Tin tức liên quan:

hương liệu thực phẩm

hương liệu hóa mỹ phẩm

tinh dầu thiên nhiên

phụ gia thực phẩm

nước hoa cao cấp

Copyright © 2014 huonglieuvietduc .Designed by Vien Nam
Hotline
0908 61 88 58
Hoàng Thiện
0946050689  
Vũ Viết Hùng
0914525079    
nguyễn thị lơ
0908618858