Đại cương về mùi phần 5

 • 2-Tinh dầu hóa học

 • Dưới ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, không khí, nước, tinh dầu dễ bịu oxy hóa và có thể bị nhựa hóa một phần. Alcol trong tinh dầu bị oxy hóa biến thành aldehyd, aldehyl biến thành acid.

 • Các hợp chất có nối đôi dễ bị oxy hóa hoặc tham gia vào phản ứng cộng hợp.

 • Các hợp chất ceton và aldehyd dễ bị aldol hóa tạo nhựa khi có sự hiện diện của kiềm

 • Nhiều thành phần có các nhóm chức khác nhau có thể tham gia các phản ứng hóa học, làm thay đổi tính chất của tinh dầu.

 • 2.2 NHỰA THƠM

 • 2.2.1 Nhựa thơm thiên nhiên

 • Nhựa thơm thiên nhiên bao gồm nhựa sinh lý chảy ra tự nhiên từ cây cối và nhựa bệnh lý chảy ra từ các vết thương của cây. Có rất nhiều loại cây có nhựa thơm như họ thông, họ tràm, họ trầm… tuy nhiên có một số laoij như thông phải chích vào cây mới thu được nhiều nhựa.

 • Nhựa thơm chia thành các lọa sau:

 • Nhựa là những chất rắn vô định hình, ở nhiệt độ thường có trạng thái cứng, khi gia nhiệt sẽ chảy mềm ra, không thể dùng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước đẻ lấy nhựa.

 • Nhựa dầu: là hỗn hợp của nhựa và tinh dầu, ở nhiệt độ thường có trạnh thái mềm nửa lỏng, chẳng hạn như nhựa dầu của thông, của cà na… có thể thu phần hơi của nhựa dầu bằng phương pháp chưng cất hơi nước.

 • Bom: là nhựa dầu có chứa nhiều acid benzoic, cinnamic ở dạng tự do và kết hợp, chẳng hạn như tolu, bom peru…

 • 2.2.2 Thành phần hóa học

 • Nhựa thơm chứa các thành phần gồm các nhóm chất alcol, aldehyd, acid, ester. Nhựa bao gồm nhiêu hợp chất có cấu tạo phức tạp tạo thành do sự trùng hợp hay oxy hóa hoàn toàn tinh dầu. Chính vì vậy thành phần của nhựa thơm thường gồm nhiều vòng phức tạp.

 • 2.2.3 Tính chất lý hóa

 • Nhựa thơm là các chất vô định hình, có màu, có mùi thơm. Khi tăng nhiệt độ nhựa chảy mềm ra, trong suốt hoặc sủi bọt.

Nhựa thơm không tan trong nước, tan trong cồn, độ tan của nhựa khác nhau tùy thuộc vào các dung môi hữu cơ.

Tin tức liên quan:

Huong lieu thuc pham

Huong lieu hoa my pham

Tinh dầu tự nhiên

Phu gia thuc pham

Nuoc hoa cao cap

Copyright © 2014 huonglieuvietduc .Designed by Vien Nam
Hotline
0908 61 88 58
Hoàng Thiện
0946050689  
Vũ Viết Hùng
0914525079    
nguyễn thị lơ
0908618858