Đại cương về mùi phần 4

 • 2.1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC

 • 1. Hydrocarbon

 • Các Hydrocacbon thường gạp trong tinh dầu là những terpen (C12H16)n mạch hở hoặc vòng.

 • Monoterpen ()

 • Các monoterpen mạch hở: Tiêu biểu là miaxen, oximen, có trong tinh dầu hoa houblon, nguyệt quế.

 • Các dẫn xuất chứa oxy của chúng là linalol, geraniol, citronelal, citral.

 • Monoterpen một vòng: Phổ biến là limonen, có trong tinh dầu cam, chanh, thông…

 • Các dẫn xuất chứa oxy của nó là menthol, piperiton, carvon, menthon.

 • Monoterpen hai vòng: Tiêu biểu là pinen 9cos trong tinh dầu thông) và camphen 9cos trong tinh dàu chanh, oải hương).

 • b-Sesquiterpen (,5): các sesquiterpen mạch thẳng và vòng  tiêu biểu là farnesen (có trong tinh dầu cam, chanh); gingiberen (tong tinh dầu gừng); humulen (trong tinh dầu houblon); …………………………………

 • Các dẫn xuất chứa oxy của sesquiterpen có farnesol, nerolidol…

 • 2- Alcol

 • Một số alcol quan trọng trích từ tinh dầu thường gặp như menthol (có trong tinh dàu bạc hà); borneol (trong tinh dầu cam, tùng hương, oải hương, long não…); terpineol (dạng an pha có trong đậu khấu, kinh giới, tràm, thông).

 •                            (dán hình trang 20)

 • Alcol cinnamic có trong tinh dầu queesdajng ester với CH3COOH2 citronellol tinh dầu hoa hồng, sả java (kèm geraniol); rhodinol trong tinh dầu phong lữ thảo (cùng với geraniol)

 •        (dán hình/20)

 • Geraniol có trong tinh dầu khuynh diệp, hoa hồng; nerol có trong tinh dầu hoa cam, hồng, có trong tinh dầu hoa lan chuông, quýt, hồng…

 •      (dán hình trang 20)

 • Farnesol có trong tinh dầu cam, chanh, hồng (chất hấp dẫn do côn trùng đực tiết ra); nerolidol có trong tinh dầu hoa cam, nhựa thơm perou.

 • 3-Phenol và ethephenol

 • Một số hợp chất phenol trích từ các loại tinh dầu như: thylmol có trong tinh dầu bách lý hương; estragol trong tinh dầu húng quế; anethol trong tinh dầu hồi; eugenol trong tinh dầu đinh hương, hương nhu, húng quế; iso-eugenol trong tinh dầu linh lan, hạt đậu khấu; safrole có trong tinh dầu xá xị, long não; iso-safrole có trong tinh dầu linh lan; eucaliptol có trong tinh dầu tràm, khuynh diệp.

 • (dán hinh trang 21)

 • 4-Aldehyd

 • Trong tinh dầu có rất nhiều aldehyd, các aldehyd này đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong hương liệu. Tuy nhiên, hiện nay đa số các aldehyd đều thu được qua đường tổng hợp hóa học. Chỉ có các aldehyd  như aldehyl cuminic (có trong tinh dầu thì là, quế xây lan, hoa nhục quế; citral (có trong tinh dầu sả chanh, mã tiền thảo, chanh…) và citronelal được trích ly từ nguyên liệu thiên nhiên.

 • (dán hình trang 22)

 • Đặc biệt khi hydrat hóa với acid yếu,citronellal cho hydroxy-citrnellal có mùi hoa linh lan rất đặc trưng.

 • 5-Ceton

 • Cũng như alcol và aldehyd, ceton tạo thành nhóm hương liệu quan trọng trong tinh dầu.

 • Các ceton quan trọng là: methyl heptenon (trong tinh dầu sả chanh); pulegon (trong tinh dầu bạc hà); carvon (có trong tinh dầu phòng phong); verbenon (có trong tinh dầu mã liên thảo); irone trong tinh dầu diên vĩ.

 • (dán hình/22)

 • 6-Ester: các ester bốc nhanh và và tạo độ ngát cho hợp hương, ví dụ ethyl nonylate có trong dịch dứa, chuối, táo… isoamyl acetate tìm thấy trong phần dễ bốc hơi trong quả chuối, trong hạt cacao; ethyl anthranilate trong nho; benzyl propionate trong dâu; linalyl acetate tìm thấy trong tinh dầu bergamot, lavender, lavandin. Benzyl acetate là cấu tử chính trong nhiều loại tinh dầu tuyệt đối như ylang ylang, neroli, jasmine, tuberose, hyacinth, gardenia…

 •               (Dán hình/23)

 • 7-Các hợp chất khác

 • Ngoài các hợp chất nói trên, trong các loại tinh dầu còn có các hợp chất thuộc nhóm oxit như eucalyptol, các aminoacil mang hương như các dẫn xuất ester của acid antranilic, các lacton như coumarin và ambretolittrichs từ hạt xạ hương thảo, các hợp chất có lưu huỳnh như allyl isosulfocyanat, hợp chất có nito như methyl antranilat.

 • (dán hình trang 23)

 • 2.1.3 Tính chất lý - hóa của tinh dầu

 • 1- Tính chất vật lý

 • ở nhiệt độ thường tinh dầu ở thể lỏng, trừ một số trường hợp đặc biệt như menthol, camphor… là ở thể rắn.

 • tinh dầu gần như không tan trong nước và dễ bay hơi, do vậy có thể tách thu tinh dầu bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước. Tinh dầu rất ít tan trong nước, tan tốt trong cồn và trong các dung môi hữu cơ, các loại dầu mỡ, có thể tan một phần trong dung dịch kiềmđa số các tinh dầu không có màu hoặc có màu vàng nhạt, một số tinh dầu có màu như tinh dầu quế có màu nâu sẫm, tinh dầu thymus màu đỏ. Tinh dầu có vị cay và hắc.

 • tỷ trọng của tinh dầu vào khoảng 0,85 :0,95; có một số tinh dầu nặng hơn nước như tinh dầu đinh hương, tinh dầu quế, tỷ trọng thấp, tinh dầu có hợp chất chứa oxy hoặc nhân thơm thì tỷ trọng cao hơn.

 • Tinh dầu thường có khúc xạ vào khoảng 1,45 : 1,56. Chỉ số khúc xạ cao hay thấp tùy theo các thành phần các chất  chứa trong tinh dầu là no, không no hoặc nhân thơm. Nếu tinh dầu có nhiều thành phần có nhiều dây nối đôi  thì chỉ số khúc xạ cao.

 • Vì tinh dầu là một hỗn hợp nên không có độ sôi nhất định. Điểm sôi của tinh dầu thay đổi tùy theo thành phần hợp chất. Ví dụ, hợp chất terpen có điểm sôi là 150 : 160 độ C, hhowjp chất sesquiterpen có điểm sôi cao hơn, khoảng 250 : 280 độ C, còn các hợp chất potyterpen có điểm sôi trên 300 độ C. Từ đó, ta có thể tách riêng các thành phần khác nhau trong tinh dầu bằng phương pháp chưng cất phân đoạn.

Khi hạ nhiệt một số tinh dầu có thể kết tinh như tinh dầu hồi, tinh dầu bạc hà, tinh dầu xá xị…

Tin tức liên quan:

Hương liệu thực phẩm

Hương liệu hóa mỹ phẩm

Phụ gia thực phẩm

Tinh dầu tự nhiên

Nước hoa cao cấp


Copyright © 2014 huonglieuvietduc .Designed by Vien Nam
Hotline
0908 61 88 58
Hoàng Thiện
0946050689  
Vũ Viết Hùng
0914525079    
nguyễn thị lơ
0908618858