Đại cương về mùi phần 3

CÁC NGUỒN HƯƠNG LIỆU THIÊN NHIÊN

  • 2.1 TINH DẦU

  • Hương liệu tự nhiên chủ yếu có nguồn gốc từ các loại tinh dầu. Tinh dầu đã được con người sử dụng từ rất lâu bằng phương pháp tách cổ điển. Ngày nay, hàng năm thế giới sản xuất ra khoảng 20.000 taasntinh dầu thiên nhiên.

  • 2.1.1 Phân bố tinh dầu trong thiên nhiên

  • Các loại cây có tinh dầu được phân bố rộng trong thiên nhiên. Kết quả thống kê cho thấy có khoảng 2500 loài cây có chứa tinh dầu.

  • Trữ lượng tinh dầu trong cây phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. cây mọc trong vùng nhiệt đới có trữ lượng tinh dầu cao hơn trong cây ở vùng ôn đới. ngay trong một cây, thành phần và lượng tinh dầu thu được còn phụ thuộc vào điều kiện, phương pháp thu hoạch, bảo quản, tách chiết.

  • Về phân bố lượng tinh dầu, đặc biệt có nhiêu tronh họ long não, họ hoa môi, họ cam, họ sim, họ hoa tán.

  • Tinh dầu có trong các bộ phận khác nhau của cây, như ở hoa (hồng, nhài, cam, chanh…); ở lá (bạch đàn, bạc hà, hương nhu…); ở vỏ cây (quế); ở thân cây (hương đàn, peru…); ở rễ (hương bài, gừng,nghệ, xuyên khung…)

  • ở các cây khác nhau, tinh dầu chứa trong các bộ máy tiết khác nhau, như tế bào (họ long não, họ gừng); biểu bì tiết (họ hoa hồng, hoa dại); ống tiết (họ hoa tán, họ thông);túi tiết (họ sim, họ cam).

  • Trong cây, tinh dầu có thể ở dạng có sẵn hoặc chỉ tạo thành trong một điều kiện nhất định nào đó. Khi đó, tinh dầu không phải là những thành phần bình thường trong cây mà chỉ xuất hiện trong những điều kiện nhất định khi một số bộ phận bị chết. chẳng hạn như tinh dầu hạt mơ, hạt đào xuất hiện do tác dụng  của men emulsin trên một heterozit gọi là amygdalin; tinh dầu hạt cải xuất hiện do tác dụng cua3 men merosin lên sinigrozit.

  • Hàm lượng tinh dầu trong những cây khác nhau cũng rất khấc nhau: hoa hồng hàm lượng tinh dầu vào khoảng 0,25%; bajchaf hàm lượng khoảng 1%; quả hồi và nụ đinh hương thì hàm lượng tinh dầu tương ứng có thể đạt giá trị 5% và 15%

Tin tức liên quan:

Hương liệu thực phẩm

Hương liệu hóa mỹ phẩm

Phụ gia thực phẩm

Tinh dầu tự nhiên

Nước hoa cao cấp

Copyright © 2014 huonglieuvietduc .Designed by Vien Nam
Hotline
0908 61 88 58
Hoàng Thiện
0946050689  
Vũ Viết Hùng
0914525079    
nguyễn thị lơ
0908618858