CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỔNG HỢP CHẤT THƠM

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỔNG HỢP CHẤT THƠM

CÔNG NGHỆ SINH HỌC TỔNG HỢP CHẤT THƠM

Công nghệ sinh học, một khoa học đa dạng, nó kết hợp chặt chẽ với hóa học, vi sinh vật học, sinh tế bào, sinh hóa, sinh học phân tử, điều khiển gen và các quá trình kỹ thuật. thực chất là người ta đưa vào tế bào sống (tế bào vi sinh vât, tế bào nguồn gốc thực vật hay động vật) hay từ các chất nền ban đầu đó. Từ lâu, kỹ thuật này được áp dụng vào công nghiệp dược phẩm, thực phẩm. ví dụ như men sản xuất bia, rượu, bơ. Sehimdler và Smith đã chỉ ra rằng vi sinh vật có khả năng sản xuất ra các chất thơm thú vị dễ bay hơi trong thực phẩm. cấu trúc của các chất này đã được nhận dạng và hầu hết là monotecpenoit và các este mạch thẳng.

Các chất mùi và thành phần chất thơm từ vi sinh vật

Hương liệu công nghệ sinh học mới được áp dụng gần 10 năm và theo các hướng sau đây:

-         Tạo ra các loài cây mới hiệu quả hơn.

-         Tự chủ các nguyên liệu thiên nhiên hay giá cả trên thị trường.

-         Sản xuất các sản phẩm thiên nhiên mới.

-         Tổng hợp các hợp chất lập thể mà các phương pháp khác không làm được.

Tạo ra các loài cây mới

Khác vói phương pháp chọn lọc truyền thống, sự truyền giống giới tính (sexual reproduction) đã được áp dụng để tạo ra các giống mới, dùng trong công nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm. bằng cách này người ta đã tạo ra nhiều thực vật mới chất lượng cao, có hiệu quả hơn. Ví dụ, ở Mỹ người ta tạo ra loài Geranium mà dịch chiết của nó rất giàu mentofuran trên 75%

Sản xuất chất thơm bằng vi sinh vật

Sản xuất chất thơm bằng sự biến đổi chất

          Ý tưởng dùng vi sinh vật để sản xuất chất mới có gần đây. Từ năm 1970 collin đã hệ thống hóa các nghiên cứu thành phần các chất biến đổi của các loài nấm khác nhau và đưa ra công nghệ sản xuất. ví dụ các chất biến đổi sinh ra khi nuôi cấy Ceratocystis veriospora trên chất nhựa, Schimdler đã thu được 2g/lit môi trường chất thơm mà thành phần chủ yếu là xitronella và geranium.

Sử dụng vi sinh vật để thực hiện sinh chuyển hóa

Bất kỳ kết quả phản ứng hóa học nào đạt được mà do xử lý chất nền (cơ chất) ( đơn chất, hỗn hợp, nguyên liệu thô thực vật) bằng các tế bào sống ( vi sinh vật, tế bào có nguồn gốc thực vật hay động vật) hay bằng enzyme đều gọi là sinh chuyển hóa hay sinh chuyển đổi. khả năng sinh chuyển hóa rất phong phú: 1- tạo nhóm chức ở cacbon không hoạt động; 2- phân ly rasemat để tinh chế chất thơm từ sản phẩm đầu; 3- các phản ứng đều thực hiện ở điều kiện bình thường về nhiệt độ và áp suất; 4- nếu chất nền là thiên nhiên thì sản phẩm mang đặc tính thiên nhiên.

Ví dụ, khi xử lý nấm Phithomyces sp với patchoulol (1) thì tạo ra diol (2) với hiệu suất 45%, sau đó loại nước tạo thành norpatchoulenol (3).

Sinh chuyển hóa nguyên liệu thô thiên nhiên

Khi thu hoạch các nguyên liệu thô thiên nhiên có nguồn gốc thực vật thường chúng ở dạng ban đầu tiền chất ( glycozit) và sau đó chúng bị phân ly trong quá trình bảo quản hay chế biến. người ta thường dùng sinh chuyển hóa để chuyển glycozit thành các sản phẩm khác. Ví dụ năm 1972 Georgiev đã phát hiện ra trong tinh chất hoa hồng có glycozit và ông đã xử lý loại glycozit này bằng cách dùng ezym hay vi sinh vật Asfergilly thì hiệu suất chiết tăng lên 10 – 15%. Hơn thế các thành phần chính như ancol phenyletylic, linalool cũng tăng lên một cách đáng kể.

Tương tự như hoa hồng. một số thành phần của hoa nhài tồn tại dưới dạng glycozit trong hoa tươi khi thu hoạch. Ambid (1987) đã nghiên cứu thủy phân các glycozit này bằng enzyme kết quả cho thấy sản phẩm chiết bằng n-hexam tăng 15 – 20%. Hiện nay kỹ thuật này đã áp dụng trong công nghiệp, 100kg hoa nhài cho 40g hương nhài.

Sản xuất chất thơm bằng tế bào thực vật

Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thực vật đã được áp dụng mới đây vào sản xuất hương liệu (1982) khả năng sản xuất các chất biến đổi thứ cấp của tế bào trong vitro để sản sinh một số tinh dầu đã được quan sát và nghiên cứu bởi nhiều nhóm các nhà khoa học, song sớm nhất và nổi bật là Mulder – Krieger.

Ví dụ, sản xuất tinh dầu geranium bằng cách sử dụng kỹ thuật nuôi vi phôi của Pelargonium geraveoleus và kết quả thu được tinh dầu có xitronellol 38%, isosenlthon 13% là thành phần chính.

Tin tức liên quan:

hương liệu thực phẩm

hương liệu hóa mỹ phẩm

tinh dầu thiên nhiên

phụ gia thực phẩm

nước hoa cao cấp

Copyright © 2014 huonglieuvietduc .Designed by Vien Nam
Hotline
0908 61 88 58
Hoàng Thiện
0946050689  
Vũ Viết Hùng
0914525079    
nguyễn thị lơ
0908618858