Masculine-212

212 vip balk

Chi tiết

Masculine 212 caroline herrera new york

212 vip black

family: aromatic- fougere

launch: 2017

group: piug

composition

top notes: absinthe, anise, frennel

heart notes: lavender

base notes: musk, vanilla

concept

" A more explosive vip . 212 vip black makes you the focus ; all eyes are on you. it is sensual and addictive ; an elegant aura empowering you to own the party. enclosed in a myserious monolithic balck bottle, this explosive yet elegant frgrance is the new must-have for any modern influencer."


"Một sản phẩm cực mạnh hơn 212 vip làm cho bạn tập trung, tất cả đều nhắm vào bạn, đó là cảm giác và gây nghiện, một aura thanh lịch cho phép bạn sở hữu bữa tiệc này trong một chiếc balck monoxitic monolithic bottle, điều cần thiết mới cho bất kỳ người có ảnh hưởng hiện đại nào. "

Copyright © 2014 huonglieuvietduc .Designed by Vien Nam
Hotline
0908 61 88 58
Thiên Giang
0962239169  
Vũ Viết Hùng
0914525079    
nguyễn thị lơ
0908618858